Orienta-T Tu Gracies a PubliciniOS

1 de març 2012, 5:16 publicada per Andreu campanario ponga   [ actualitzat el 1 de març 2012, 5:19 ]

Patrocini del programa

 

El patrocinador del programa aporta fons destinats a finançar els elements de comunicació, les eines i les sessions de comunicació i difusió que es realitzarà en cada Territori.

 

El patrocini del programa Orient@-t pot ser general o local. El general comprèn tot el projecte durant un any, mentre que el local es limita a aquelles accions que es desenvolupen en una autonomia concreta.

 

En contrapartida la imatge amb el logotip del patrocinador s’inclourà en els següents elements de comunicació:

 

·       Díptic per a la convocatòria de les sessions autonòmiques que es donaran als ajuntaments, diputacions i entitats d’àmbit local i que s’enviaran per correu postal.

 

·       Anunci de premsa de la convocatòria de les sessions autonòmiques

 

·       Tant l’Associació Orient@-T, la empresa especialitzada en Comunicación Tarquinos, la consultora Solu’s i Ona com InNoGran compartiran un espai web dedicat al programa Orient@-t en el que apareixeran els logotips dels patrocinadors en la pàgina de benvinguda i en el peu o capçalera de les pagines d’aquest espai.

 

 

El patrocinador també pot donar una carpeta de documentació en les Sessions autonòmiques i disposar de tota la informació que es generi en cadascuna de les sessions.

 

Si es desenvolupa material de recolzament específic per als assistents del programa, sempre s’inclouran els logotips de les empreses patrocinadores.

 

Amb l’objectiu de que la imatge del patrocinador sigui representativa solament es permetrà la presència d’un patrocinador per sector d’activitat i també es limita a 8 el número màxim de patrocinadors generals  i fins completar 10 els patrocinis locals.


2ª fase: Identificació de les zones i col·lectius a dinamitzar i contractació del projecte

 

En aquesta fase s’estableixen les bases de l’acció a realitzar amb el Govern Autonòmic, Diputacions o Ajuntaments.

 

En particular s’identifiquen les unitats d’acció geogràfica (comarques, pobles, barris, ..), els col·lectius a dinamitzar (gent gran, nens, professors, cooperatives, ..) i els mecanismes de comunicació amb  aquests col·lectius.

 

Un cop identificats es presenta un pla d’acció amb un calendari i un pressupost tancat per  dur-lo a terme, i es fixen les mètriques per avaluar els resultats, les hienes i els materials de recolzament.

 

Un cop  aprovat el pressupost  es passa a l’execució del mateix.

 

5.      i Contractació dels  programes


Primavera 2012
La eleQtriQona es mou
Genera Noticies i impactes comunicatius 
de proximitat 
 personalitzats 
en territoris 
sectors 
i col·lectius  

3ª fase: Realització i dinamització

 

Les activitats que es duen a terme són les següents:

 

a)   Una sessió de diagnòstic i avaluació

Es reuneix als agents socials de la zona amb l’objectiu d’identificar els col·lectius, els recursos i es defineix el calendari i la comunicació. S’estableixen grups adaptant el número als recursos de es disposin a cada lloc i s’estableix l’estratègia i els objectius del programa per aquella zona.

 

a)   Dos sessions de confluència

Aquestes sessions es realitzen amb tothom  que va a participar en el programa, una es fa al principi i  l’altre al finalitzar el programa.


La primera sessió abans de començar, reuneix a tots els que van a participar durant un matí; se’ls hi explica les finalitats  i com ho farem per a aconseguir-ho. Per això, ens recolzarem, fonamentalment, en testimonis d’altres persones de perfil similar que ja han passat pel programa. Com exercici s’invita a que cada persona escrigui en un paper al menys tres motius pels que pensa que Internet pot ajudar-li a aconseguir-los.

 

A la sessió de cloenda, seleccionem testimonis dels diferents grups i persones que han participat i obrim els sobres que cada persona va escriure al començar el programa per a verificar si el aquest ha estat útil.

 

 

b)   Sis sessions de formació, tallers i pràctiques

En grups més reduïts (al voltant de 15 persones por grup) es desenvolupen sis sessions en les que s’alterna la formació amb la sensibilització i els tallers pràctics.

 

  6.    Formació dels   orientadors  8.    Seguiment del projecte

Comments