El Programa OrientaT


Publicitat + Patrocini = PubliciniOS

 • demana els teus PubliciniOS 

  Coopera en una Xarxa de Patrocinis Socials

  Tens un espai reservat adquirint PubliciniOS 
  PubliciniOS = Publicitat i Patrocini 
  = Xarxa de 
  Patrocinis Socials

PubliciniOS

1 de març 2012, 7:12 publicada per Andreu campanario ponga

  • PubliciniOS
  Logo


en un moment
que els i les petit @ s
pateixen els efectes de la
crisi i no reben ni idees
ni assessorament 
per part dels seus actuals i històrics: gestors

Directius de Grans empreses  Directors d'oficines bancaries 

responsables de arees Marqueting Recursos humans Arees comercials Comunicació Direcció General Els seus accionistes
Els seus empleats i col·laboradors 
Els seus provei
dors i col·laboradors veuen grans oportunitats en Cooperar + i poden  cumplir amb eficacia els seus plans de Responsabilitat Social-

Noves fonts d'ingres per els Garatges i els Comerços de el voltant

1 de març 2012, 5:23 publicada per Andreu campanario ponga   [ actualitzat el 1 de març 2012, 5:29 ]

Orienta-T Tu Gracies a PubliciniOS

1 de març 2012, 5:16 publicada per Andreu campanario ponga   [ actualitzat el 1 de març 2012, 5:19 ]

Patrocini del programa

 

El patrocinador del programa aporta fons destinats a finançar els elements de comunicació, les eines i les sessions de comunicació i difusió que es realitzarà en cada Territori.

 

El patrocini del programa Orient@-t pot ser general o local. El general comprèn tot el projecte durant un any, mentre que el local es limita a aquelles accions que es desenvolupen en una autonomia concreta.

 

En contrapartida la imatge amb el logotip del patrocinador s’inclourà en els següents elements de comunicació:

 

·       Díptic per a la convocatòria de les sessions autonòmiques que es donaran als ajuntaments, diputacions i entitats d’àmbit local i que s’enviaran per correu postal.

 

·       Anunci de premsa de la convocatòria de les sessions autonòmiques

 

·       Tant l’Associació Orient@-T, la empresa especialitzada en Comunicación Tarquinos, la consultora Solu’s i Ona com InNoGran compartiran un espai web dedicat al programa Orient@-t en el que apareixeran els logotips dels patrocinadors en la pàgina de benvinguda i en el peu o capçalera de les pagines d’aquest espai.

 

 

El patrocinador també pot donar una carpeta de documentació en les Sessions autonòmiques i disposar de tota la informació que es generi en cadascuna de les sessions.

 

Si es desenvolupa material de recolzament específic per als assistents del programa, sempre s’inclouran els logotips de les empreses patrocinadores.

 

Amb l’objectiu de que la imatge del patrocinador sigui representativa solament es permetrà la presència d’un patrocinador per sector d’activitat i també es limita a 8 el número màxim de patrocinadors generals  i fins completar 10 els patrocinis locals.


2ª fase: Identificació de les zones i col·lectius a dinamitzar i contractació del projecte

 

En aquesta fase s’estableixen les bases de l’acció a realitzar amb el Govern Autonòmic, Diputacions o Ajuntaments.

 

En particular s’identifiquen les unitats d’acció geogràfica (comarques, pobles, barris, ..), els col·lectius a dinamitzar (gent gran, nens, professors, cooperatives, ..) i els mecanismes de comunicació amb  aquests col·lectius.

 

Un cop identificats es presenta un pla d’acció amb un calendari i un pressupost tancat per  dur-lo a terme, i es fixen les mètriques per avaluar els resultats, les hienes i els materials de recolzament.

 

Un cop  aprovat el pressupost  es passa a l’execució del mateix.

 

5.      i Contractació dels  programes


Primavera 2012
La eleQtriQona es mou
Genera Noticies i impactes comunicatius 
de proximitat 
 personalitzats 
en territoris 
sectors 
i col·lectius  

3ª fase: Realització i dinamització

 

Les activitats que es duen a terme són les següents:

 

a)   Una sessió de diagnòstic i avaluació

Es reuneix als agents socials de la zona amb l’objectiu d’identificar els col·lectius, els recursos i es defineix el calendari i la comunicació. S’estableixen grups adaptant el número als recursos de es disposin a cada lloc i s’estableix l’estratègia i els objectius del programa per aquella zona.

 

a)   Dos sessions de confluència

Aquestes sessions es realitzen amb tothom  que va a participar en el programa, una es fa al principi i  l’altre al finalitzar el programa.


La primera sessió abans de començar, reuneix a tots els que van a participar durant un matí; se’ls hi explica les finalitats  i com ho farem per a aconseguir-ho. Per això, ens recolzarem, fonamentalment, en testimonis d’altres persones de perfil similar que ja han passat pel programa. Com exercici s’invita a que cada persona escrigui en un paper al menys tres motius pels que pensa que Internet pot ajudar-li a aconseguir-los.

 

A la sessió de cloenda, seleccionem testimonis dels diferents grups i persones que han participat i obrim els sobres que cada persona va escriure al començar el programa per a verificar si el aquest ha estat útil.

 

 

b)   Sis sessions de formació, tallers i pràctiques

En grups més reduïts (al voltant de 15 persones por grup) es desenvolupen sis sessions en les que s’alterna la formació amb la sensibilització i els tallers pràctics.

 

  6.    Formació dels   orientadors  8.    Seguiment del projecte

Com es du a terme el programa Orienta-T ?

1 de març 2012, 5:08 publicada per Andreu campanario ponga

Orient@-t, realizació del programa

 

La realització d’aquest programa es duu a terme en tres fases:
 

1.    Comunicació del projecte

Per això, desenvolupem a cada seminari aquestes quatre presentacions:

·       La primera per a donar a conèixer les avantatges que aporten les noves tecnologies als Ajuntaments explicat des de la perspectiva d’altres municipis (Taula rodona)
 

·       A continuació expliquem les experiències per a fer arribar les noves tecnologies a les persones i de com dinamizar l’activitat social del nostre municipi a través del seu ús (Programa Orient@-t)

Pausa per prendre un cafè:

·      Analitzem com les tecnologies permeten aproximar-se de forma més eficient a les necessitats de cada municipi (xarxes sense fils, satèlit...)

·       Finalment donem a conèixer ajudes i programes que estan disponibles des de l’Administració Central i Autonòmica per als Ajuntaments dels Municipis i el seu entorn.

Finalitzem, si el pressupost ho lo permet, amb un dinar seguit de tertúlia.

 

2.      a les Comunitats Autònomes

1ª fase: Comunicació: una sessió por Autonomia


Des de l’Associació estem duent a terme un conjunt de sessions que tenen una duració de mitja jornada amb els responsables de la Societat de la Informació de cada Autonomia.

 

En aquesta sessió s’invita als responsables dels Municipis, Diputacions, Agències de desenvolupament rural i Comarcal i Empreses de tecnologies i als responsables dels programes d’ajuda i financiació per al desenvolupament de la Societat de la informació. La convocatòria d’aquesta sessió es realitza en col·laboració amb cada Autonomia i amb els organismes de desenvolupament local-

 

3.   

 

 

Entre d’altres experiencies aquest programa s’ha impartit ja a 45 municipis en els que s’han format 105 orientadors dels quals el 95% desconeixien Internet i l’ús de  l’ordinador. Tots ells han enviat un total de 520 e-mails a l’equip de formadors (a més de 400 e-mails entre ells, 300 a familiars i 200 a organismes i entitats municipals).

 

 

En el decurs de les sessions s’han detectat 80 aficions o àrees d’interès, s’han desenvolupat 114 idees per animar i orientar als seus companys i a tots aquells que poden tenir algun temor.

 

Tres mesos després de finalitzar aquesta experiència en aquests 45 municipis, el número de persones que han orientat aquest col·lectiu inicial s’han multiplicat per 5.

 

 

financiació i comunicació del projecte

 

Per aconseguir desenvolupar aquestes activitats s’han establert dos vies de finançament que permeten la participació en el projecte d’Empreses, Entitats i Administració:

 

·       El patrocini o esponsorització

·       La contractació de programes de dinamització.

 

 

4.    
Identificació


1-5 of 5